[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آزادگان

[تاریخ:] چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۶۱

[شماره:] ۶۴۰

 

مقام روحانیت

بسم‌الله الرحمن الرحیم

...تز استعماری جدایی دین از سیاست در حقیقت برای تخطئه روحانیت در کشورهای اسلامی بوده و به همین دلیل با به قدرت رسیدن رضاخان در ایران و آتاتورک در ترکیه و آل سعود در عربستان و هاشمیان در عراق و اردن و پاشاها در مصر و استقرار فرانسه در سوریه و لبنان، تلاش وسیعی برای جامه‌ی عمل پوشاندن بدین تز آغاز می‌شود. اگر نظری به تاریخ دقیق مطرح گردیدن این شعار بیندازیم، بدین واقعیت دست خواهیم یافت که پس از فتوای میرزا، دو حرکت در سرزمین‌های اسلامی آغاز گردید که مبین توجه بیش ‌از حد استعمار به جهان اسلام بود.

اولین حرکت استعمار، فرقه سازی و به وجود آوردن فرقه‌های ساختگی بود؛ زیرا به یک‌باره بهاییان در ایران و وهابیان در جزیره العرب و قادیانی‌ها در هندوستان اعلام موجودیت کرده و به مسئله آفرینی پرداختند. فرقه سازی، بیشتر برای جدا کردن مردم از یکدیگر بود تا استعمار بتواند آسان‌تر به استثمار توده‌های مسلمان بپردازد.

در همان دوران ایادی استعمار در ایران که توان مقابله با روحانیت را نداشته و از پشتوانه‌ی مردمی آن‌ها هراسان بودند، با توسل به روحانی نمایان و عناصری که در نظر داشتند حریم مقدس روحانیت را با توطئه‌های خود آلوده نمایند، درصدد ضربه زدن بدین قشر مورد احترام جامعه برآمدند. البته استعمار همیشه برای مبارزه با اندیشه‌ای سعی می‌کند عواملی را از همان مقوله به‌ سوی خود جذب کرده و سپس با فرقه سازی و ضد فرقه سازی مردم را به مسائل حاشیه‌ای مشغول کرده و افکار آن‌ها را منحرف نماید. بطوریکه محمدعلی شیرازی معروف به باب مؤسس بهائیت و عبدالوهاب مؤسس وهابیت هر دو روحانی بوده و به علت نداشتن آگاهی کافی در مبارزه با استعمار فریب‌ خورده و در دام آن‌ها گرفتار شدند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]