[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[یادداشتی در تقویم جناب دکتر ناصر وفائی]

 

ما را آوردند برای اعدام به بچه‌ها گفتم همه جاودانه شدیم و می‌ارزد.

 

ما را آوردند برای اعدام

[شنبه ٢٣ خرداد ۱۳۶۰]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]