[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان لندن

[تاریخ:] ژوئن ۲۰۰۰

 

علی روشنیان سنگسری در گذشت

روشنیان از پایه گذاران دامداری نوین بود

علی روشنیان سنگسری دامدار بزرگ و بازرگان نیکنام ایرانی در تاریخ چهارشنبه ۷ ژوئن ۲۰۰۰ (۱۸ خرداد ۱۳۷۹) در سن ۷۷ سالگی در لندن چشم از جهان فروبست.

وی در سال ۱۳۰۲ در یک خانواده محتشم و کثیرالطایفه سنگسر چشم به جهان گشود. عشایر سنگسری از شاخه‌های قوم آریایی پارت از هزاره‌های قبل در منطقه کنونی دامنه البرز ساکن شدند و تا به امروز به زبان مخصوص خود که از ریشه زبان پهلوی پارتی است تکلم می ‌نمایند، پایبند به فرهنگ ایران باستان هستند و حتی در این خطه گاه‌شمار ایران باستان هنوز مورد استفاده قرار دارد. علی روشنیان با برادران خود یکی از پایه گذاران دامداری نوین در ایران بودند و با احداث چندین مزرعه کشت علوفه و ایستگاه‌های دامپروری در نقاط مختلف ایران سیستم سنتی دامداری را مدرنیزه نمودند که از اتلاف دام در سالهای خشکسالی جلوگیری نمود. لازم به تذکر است که گاوداری مدرن توسط افراد مختلف قبلاً در ایران متداول بود ولی پرورش گوسفند به شکل صنعتی و مدرن برای اولین بار در ایران توسط برادران روشنیان ایجاد گردید که در صورت ادامه کار ایران را از واردات گوسفند و گوشت یخ زده بی نیار مینمود. متأسفانه با وقوع انقلاب این روند قطع شد.

به گفته بستگان روشنیان، از جمله کارهای مرحوم علی روشنیان احداث اولین کشتارگاه مدرن با استاندارد بین‌المللی در خانلق در جاده قم بود که اکنون با تعطیل کشتارگاه قدیم تهران به صورت کشتارگاه مدرن تهران توسط بنیاد مستضعفان پس از مصادره آن اداره می ‌شود.

علی روشنیان هم چنین از پیشگامان اصلاح نژاد گوسفند به طریق علمی در ایران بود. از جمله اقدامات وی فراهم آوردن تدریجی ۳۰۰ هزار رأس گوسفند مادر اصلاح شده متناسب با آب و هوای نقاط مختلف ایران بود (حتی آوردن نژادی از گوسفندان کوههای هیمالیا که از پروزن ترین گوسفندان دنیا بشمار می‌ روند.) از اقدامات سنتی روشنیان پرورش ۷ هزار رأس گاو و گاومیش در شبه جزیره میانکاله مازندران بود؛ که این منبع بزرگ پروتئین کشور متأسفانه بعد از انقلاب به یغما رفت.

دیگر اقدام چشمگیر شادروان روشنیان قرار فروش یک میلیون رأس گوسفند در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ به سازمان گوشت کشور به قیمت کیلوئی ۱۳ تومان بود و به نحو احسن در این کار موفق شدند. شایان توجه است که در آن روز یک کارگر با یک دهم دستمزد روزانه خود قادر به خرید یک کیلو گوشت بود ولی اینک تهیه یک کیلو گوشت ۲۵۰۰ تومانی برای مردم تهیدست آرزویی بیش نیست.

بعد از انقلاب کمیته‌های گوناگونی دنبال پرونده سازی و مصادره اموال ایشان بودند، یکی از پرونده‌های مورد بررسی همین پرونده گوشت کیلوئی ۱۳ تومانی بود و چون جریان سوئی مشاهده نشد به بهانه بهائی بودن علی روشنیان کلیه اموال ایشان و برادرانشان و خانواده‌های آنها مصادره گردید.

در حکم غیابی دادگاه انقلاب که با پرونده سازی بنیاد مستضعفان صادر شده بود. یکی از موارد عنوان شده علاوه بر اتهامات واهی دیگر این بود که «برادران روشنیان از چوپانی به طاغوتی رسیده‌اند.» در حالی که خودساختگی و سازندگی در همه جای دنیا مورد تشویق و تحسین جامعه است.

حافظ گوید:

شبان وادی ایمن گهی رسد به وصال

اگر که ۷ سال به جان خدمت شعیب کند

شادروان روشنیان نه تنها ۷ سال بلکه ۴۰ سال به جان با ایجاد واحدهای تولیدی و غذایی به مردم ایران خدمت کرد. این حکم غیرعادلانه که علاوه بر مصادره اموال، حکم دستگیری او را صادر کرده بود باعث غربت نشینی ایشان به مدت ۲۰ سال و به گور بردن آرزوی دیدن وطن را در پی داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]