[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمره عمومی: ۴۵۵۹

نمره خصوصی: -----

کارتن: -----

دوسیه: ۱۹

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: -----

 

تاریخ تحریر: ----- برج: ----- تاریخ پاکنویس: ----- برج: ----- تاریخ ثبت ۲۵ خرداد ۱۳۰۵

 

وزارت جلیلۀ داخله

راجع بقضیه جهرم مکتوبی که رسیده است که عین ملاحظه می نمائید راپرتی که به شماره ۱۲۵۴ بتاریخ ۱۷ خرداد داده بودید [وافی به مقصود] و مشعر جزئیات امر نبود مندرجات مکتوب ضمیمه تعجب آوراست باید درست فهمیده [ناخوانا] و محقق شود واقعاً تقصیر با که بوده و حکومت آنجا چه قسم رفتار کرده [نظامیان] چه مداخله را داشته اند و [باید آن] اقدامات فوری نمود لازمست توضیحات را تشریح نمود. مکتوب ضمیمه را هم اعاده دهید.

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]