[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

 

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۶۰

شماره: ۸۰۷- ع

پیوست -----

 

بسمه تعالی

مقام معاونت اداری و مالی

بطوریکه مسبوقند بر اساس دستورالعمل شماره ۷۵۶۰-۱۰ دی ۱۳۵۹ مقام وزارت مقرر گردیده در واحدهای تابعه وزارت بهداری از تاریخ ۱ بهمن ۱۳۵۹ بخدمت افراد که معتقد به فرقه ضاله بهائیت میباشند خاتمه داده شود و دربند آخر دستورالعمل محاسبه سنوات خدمتی آنان را موکول به نظریه آتی وزارتخانه متبوع نموده و در این رابطه سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها بعلت شکوائیه‌های متعدد اینگونه افراد کراراً در مورد نحوه بازخرید سنوات خدمت و بازپرداخت کسور بازنشستگی افراد مذکور از این اداره کل استعلام نظر می‌نمایند مراتب بانضمام نامه شماره ۱۴۸۰۶/۱-۱۲ آبان ۱۳۶۰ سازمان منطقه‌ای بهداری استان سمنان و فتوکپی استفتائی شماره ۵۳۰۱ ک/۲ - ۱۵ مهر ۱۳۶۰ شرکت سهامی بیمه ایران از دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی متضمن نظریه مبنی بر اینکه هیچگونه وجهی به این قبیل افراد قابل پرداخت نیست جهت استحضار و کسب دستور مقتضی بعرض میرسد تا با توجه بنظریه مذکور چنانچه موافقت دارند مراتب بکلیه سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها و واحدهای ذیربط اعلام و یا بهر نحو مقرر میدارند اقدام شود.

ضمناً تعداد زیادی از این افراد بدادگاههای دادگستری شکایت نموده‌اند و منتظر صدور رأی دادگاه هستیم

 

هاشم عسکری

با [ناخوانا] احترام مدیرکل کارگزینی [امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۲۰ آبان ۱۳۶۰

شماره: ۲۴۸۵۶

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۷۶۹۷

۲۸ آبان ۱۳۶۰

[مهر:] اندیکس شد

 

از دانشمندان بپرسید و با حکما مخاطبه کنید و با فقرا هم‌نشین شوید. رسول اکرم (ص)

 

[تعدادی یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه]

بسمه تعالی

آقای عسگری برابر امریه صادره از سوی امام است فوراً عمل شود

[امضا]

۲۸ آبان

 

فوری - اداره [ناخوانا] بهمین نحو که فرموده‌اند ابلاغ شود

[امضا]

 

[ناخوانا]

[امضا]

۲۲ آذر ۱۳۶۰

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]