تصاحب حظیرة القدس تهران در زمان انقلاب اسلامی - در شعار‌ها  گشایش مرکز تبلیغات اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی  اعلام شده است