[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

اینجانب یدالله سپهر ارفع

شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از بخش ٧طهران متولد ۱۳۰۶ فرزند فرامرز

اعتراف میکنم بهائی هستم

بچه‌های عزیز من رامین و نادره سپهر ارفع بعد از من به کسب علم و دانش کوشا باشید و خواهرم و برادرم را فراموش نکنید. اینجانب نه به اسرائیل رفته‌ام و نه پول باسرائیل فرستاده‌ام. از منزل اینجانب هیچگونه آثار جرمی که دال بر علیه جمهوری اسلامی باشد پیدا نکرده‌اند فقط چند کتاب، کتاب مربوط به بهائیت.

بعد از من خانم عزیز و محترمه من صاحب اختیار خواهد بود و اعتراف بوحدانیت خداوند قدیم دارم.

یدالله سپهر ارفع

[امضا]

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

هر که در این بزم مقرّب تر است

جام بلا بیشترش می‌دهند

 

روز دوشنبه ١٢شهر الا سماء ١٣٨،٩ شهریور ۶۰ مطابق اول ذی‌قعده ۱۴۰۱ (٣١ اوت ١٩٨١میلادی) ایشان را گرفتند و مدت ۵۴ روز حبس بودند سرانجام روز ٨ شهر العلم ١٣٨ و اول آبان ۶۰ و ۲۴ ذیحجه ۱۴۰۱ ۵ ق (١٣ اکتبر ١٩٨١) شهید ساختند و جنازه تاکنون پیدا نشده.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]