[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

برگ بازجوئی و صورتمجلس

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

صفحه----

شماره-----

خواهان----- خوانده----- خواسته----- تاریخ روز اول تیرماه ۱۳۶۰ جزوه دادن----- پرونده-----

 

وصیت‌نامه من فرهنگ مودت از زندان اوین - پس از حمد و ستایش حضرت یزدان و اعتراف بحقانیت کلیه مظاهر مقدسه انتظارم از فرزندان عزیز اینست که توکل بر اراده خداوند نموده و در هیچ آنی غفلت از مطالعه آثار امریه ننمایند و برای پدرشان دعا نمایند از مهری عزیز که در ایام زندگانی همسری بی‌همتا بوده تقاضا دارم سرپرستی فرزندان مرا بازهم عهده‌دار بوده و رضا برضای الهی بدهد اگر اموالی از من باقی‌مانده است بطور مساوی مابین فرزندان تقسیم گردد.

جسدم با تشریفات دیانت بهائی در گلستان جاوید دفن گردد. انتظار دعای خیر از دوستان دارم و اگر نسبت بکسی بی‌احترامی و یا ظلمی کرده‌ام طلب عفو و بخشایش مینمایم. خانواده عزیز در نظر داشته باشند که در یکی از توقیعات مبارکه آمده است که هله عاشقان بشارت که نماند این جدائی، برسد زمان وحدت بکند خدا خدائی پدر عزیزم را تکبیر میرسانم امیدوارم از من راضی باشد. فریده آن خواهر نازنین و بچه‌های عزیزش همیشه در خاطرم بوده‌اند. پیام عزیز، نازی گرامی و نغمه عزیز و مهری فداکارم را از دور میبوسم اتحاد و یگانگی خود را حفظ نمائید من در این زمان در وجودم احساس افتخار میکنم شما هم انشاالله بتوانید بوجود چنین پدری افتخار داشته باشید. اگر بد خط نوشتم باید ببخشید زیرا عینک همراهم نبود. فرزندانم سیاه نپوشند فقط از جانب من و برای خاطر من زیارت‌نامه حضرت عبدالبهاء را یکبار زیارت نمایند. در این سفر جنابان همراه هاشم فرنوش و بزرگ علویان هستم. خاتمه حرف مهر آئین جانم آیا از من راضی هستی.

 فرهنگ مودت

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]