[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۹ آبان ۱۳۳۰

 

اطلاع

ساعت ۴ بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۳۰ ثقةالاسلام جناب آقای احمدی نماینده محترم حضرت آیة الله کاشانی بر حسب دستور تلگرافی مورخه ۱۵ آبان ۱۳۳۰ حضرت آیت‌الله بروجردی مرجع تقلید مسلمین برای احیای موقوفات و تعمیر مساجد و تبلیغات دینی از نائین بیزد مراجعت میفرمایند.

از عموم مسلمین دعوت میشود که در مراسم استقبال معظم له شرکت فرمایند.

 

اتحادیه اصناف یزد

شماره فرهنگ ۵۶۰

[ناخوانا] يزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]