ورقا تبیانیان (تبیانی)

متولد ١٣٠٢ در سنگسر، سمنان

در تاریخ ٣ تیر ۱۳۶۰ در تهران به شیوه‌ای نامعمول و فجیع اعدام شد

 

ورقا تبیانیان (تبیانی) در یک خانوادۀ بهائی به دنیا آمد.  در ۱۶ سالگی مدرسه را ترک گفت و برای کمک به پدرش برای امرار معاش خانواده مشغول به کار شد.  مغازۀ کوچکی در دامغان باز کرد. بعد از مدت کوتاهی، مردم متعصب مغازه را غارت و ویران کردند.  به سنگسر برگشت  و در ١٨ سالگی ازدواج کرد. در سال ۱۳۳۵ به اتفاق خانواده‌اش برای ترویج آئین بهائی به فاضل‌آباد در حومۀ گرگان رفت. در آنجا مزرعه‌ای تأسیس کرد ١٢ سال در آنجا زندگی می‌کرد. سپس برای اینکه فرزندانشان به دبیرستان بروند، به تهران رفتند.

در ٢٢ اسفند ۱۳۵۷ بازداشت و پس از ۵ ماه حبس در زندان قصر آزاد شد. دوباره در ١٠ شهریور ۱۳۵۹ بازداشت شد و به زندان اوین رفت. در زندان به شدت شکنجه شد، و در روز ٣ تیر ۱۳۶۰ او را به شیوه‌ای نامعمول و فجیع اعدام کردند -  در طول تقریباً هفت ساعت،  تک گلوله‌های متناوب به نقاط مختلف بدنش از پا تا سر شلیک می‌کردند تا بعد از چندین ساعت جان سپرد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)