[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شماره ۳ / سیار

تاریخ ۳ اسفند ۵۹

پیوست -----

بسمه تعالی

[مهر:] محرمانه

 

محفل بهائیان گنبد

 محترماً به‌طور کتباً جواب مسائل زیر را مرقوم داشته و تا تاریخ ۷ اسفند ۵۹ به واحد اطلاعات سپاه گنبد ارسال دارید.

۱-نام و مشخصات کامل اعضاء محفل.

۲- توضیح در مورد انواع جلساتی که در حال حاضر برقرار می‌گردد.

۳- زمان، مکان، تعداد نفرات شرکت کننده در جلسات.

۴- قبل از تشکیل هر جلسه اطلاعات فوق را در اختیار واحد اطلاعات سپاه قرار دهید. بدیهی است عدم رعایت موارد فوق پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

واحد اطلاعات و تحقیقات

[مهر رسمی]

تحقیقات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گنبد کاوس

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]