[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 [روزنامه:] بامداد

[تاریخ:] ۲۸ مرداد ۱۳۵۸

شماره: ۸۵

صفحه: ۱

 

مصدق چگونه بدون پول نفت هزینه تأسیسات نفت را می‌پرداخت

دکتر فاطمی به دستور انگلیسی‌ها اعدام شد

سرهنگ ممتاز چرا و چگونه نصیری را بازداشت کرد

مصدقی‌ها برای اداره مملکت چه برنامه‌ای داشتند

رادیو چگونه و چرا به دست اراذل سقوط کرد

چرا شاه دستور خرابی حظیرة القدس را صادر کرد

کریم پور چرا کشته شد

چرا مأموران انتظامی جلو حوادث را نگرفتند ۲۵ مرداد در میدان بهارستان چه گذشت

از ۲۵ تا ۲۸ مرداد همراه با مصدق و یارانش در میدان بهارستان چه گذشت

دکتر صدیقی وزیر کشور- دکتر شایگان یار وفادار- مهندس حسینی مشاوره مخصوص - سرتیپ ریاحی رئیس ستاد- خسرو قشقایی از فراکسیون نهضت ملی- سرتیپ ممتاز محافظ خانه مصدق- بشیر فرهمند رئیس تبلیغات پیشوا- و دیگر اندر کاران حکومت مصدق با شما گفتگو می‌کنند.

همراه با صدها مطالب خواندنی و تاریخی دیگر

پرخاش مخصوص در بیست‌وچهار صفحه صبح دوشنبه ۲۹ مرداد منتشر می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]