[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۶۴۹۴

[صفحه:] ۳

 

سپهبد رستگار نامدار تیرباران شد

از سوی روابط عمومی دادستانی انقلاب مرکز اطلاعیه ای انتشار. یافت متن اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم- وقاتلوا ائمه الکفر...:

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، سپهبد بازنشسته حسین رستگار نامدار فرزند مسیح به جرم خیانت به مردم مسلمان ایران و همکاری مستقیم در جنایات و آدمکشی های رژیم سرنگون شده پهلوی محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فیالارض تشخیص داده شد و به اعدام محکوم گردید. اتهامات مجرم یاد شده به قرار زیر است:

۱– شرکت فعال در عملیات سرکوبی عشایر و مردم مسلمان جنوب در اسفندماه سال ۱۳۴۱ تا تیر ماه ۱۳۴۲ به صورت همکاری با ارتشبد فراری بهرام آریانا.

۲– شرکت در شورای عالی فرماندهی با مشارکت اویسی جلاد، طوفانیان، سپهبد خاتمی و سایر سران نظامی رژیم گذشته.

۳– همکاری در ایجاد سیستم نظامی امریکایی، وابسته کردن ایران به امریکا، سرکوب نظام مستضعفین منطقه خلیج فارس، همکاری فنی و فکری وعملیاتی با ژنرال های امریکایی در استقرار سلطه نظامی سیاسی امریکا بر منطقه.

۴– ملاقات و روابط نزدیک با ژنرال های اسرائیلی و همکاری با آنان

۵– خرید وسایل نظامی از اسرائیل و انعقاد قرارداد خرید وسایل لجستیکی از رژیم غاصب صهیونیست.

۶– تهیه جنگ افزار و مهمات و وسایل ضد اغتشاش به منظور سرکوبی انقلاب اسلامی مردم ایران.

۷– غارت بیت المال و هدر دادن بودجه ارتش جهت تشریفات جشن های ننگین شاهنشاهی و تاج گذاری و مخارج ساختمانی کاخ های سلطنتی.

بنابر گزارش دادگاه انقلاب اسلامی موارد اتهام بالا به اقرار مجرم فوق محرز و مسلم و نامبرده از مصادیق کامل محارب با خدا و رسول خدا و مفسد فیالارض تشخیص داده شد و حکم صادره دیروز به مرحله اجرا درآمد.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]