[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

]روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۱۹۰

]صفحه:] ٣

 

سحرگاه دیروز ۱۴ نفر در تبریز مقابل جوخه‌ی اعدام ایستادند.

تبریز- سحرگاه دیروز ۱۴ تن که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و دادسرای ویژه مبارزه با مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند، مقابل جوخه‌ی اعدام ایستادند و حکم صادره در موردشان به مرحله اجرا درآمد.

در پی اعدام هفت نفر در تبریز دیروز اسامی و جرائم آنان اعلام شد.

دادگاه انقلاب اسلامی تبریز پس از رسیدگی به پرونده‌های اتهامی هفت نفر محکومین، دادگاه آن‌ها را به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام سحرگاه دیروز به مرحله اجرا درآمد. اسامی و جرائم اعدام‌شدگان بدین شرح است یدالله استانی، دکتر سمندری هر دو بهایی و به جرم همکاری با ساواک منحله، جاسوسی برای اسرائیل، سرکوبی مردم و ارسال پول و اطلاعات به اسرائیل...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]