[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۱۳۰۹

 

۷ جاسوس صهیونیستها و همکار ساواک منحله در همدان تیرباران شدند

همدان- واحد مرکزی خبر:

 ۷ تن از جاسوسان صهیونیستها به جرم همکاری با رژیم منحوس پهلوی و ساواک منحله و به تبلیغ فرقه پوشالی بهائیت و شرکت فعال در شبکه جاسوسی صهیونیستی و خارج کردن ارز به اسرائیل و توطئه و قیام علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.

حکم دادگاه انقلاب اسلامی همدان پس از تایید شورای عالی قضایی ساعت یک بامداد دیروز به مرحله اجرا گذاشته شد. متن حکم دادگاه انقلاب اسلامی به این شرح اعلام شد:

 بسمه تعالی

 جزای کسانیکه به جنگ خدا و رسول برخیزند وسعی در فساد نمایند اعدام است. «قرآن کریم»

۷ نفر از اعضای محفل فرقه ضاله بهائیت در دادگاه انقلاب اسلامی همدان محاکمه و به اعدام محکوم گردیدند و حکم صادره پس از تایید شورای عالی قضایی ساعت یک بامداد امروز به مرحله اجرا درآمد.

 اسامی و جرائم نامبردگان به شرح زیر است:

 فیروزنعیمی فرزند علیرضا، محمد باقر حبیبی فرزند نور محمد، ناصر وفائی فرزند غلامعلی، حسین خاندل فرزند یدالله، محمد حبیبی فرزند نور محمد، حسین مطلق آرانی فرزند شکرالله و طرازالله خزین فرزند فضل الله.

نامبردگان به جرمهای همکاری فعال با رژیم منحوس پهلوی، همکاری فعال با ساواک منحله و معرفی انقلابیون و مسلمانان متعهد به ساواک و گرفتار نمودن و شکنجه آنان به وسیله ساواک تا جایی که چوپانی که گوسفندان بهائیان را در روستا به چرا نبرده او رابه ساواک معرفی کرده اند. شرکت فعال در تبلیغ دین پوشالی بهایی و مسافرت های فراوان بدین منظور به شهرها و کشورهای بیگانه از قبیل امریکا، اروپا، اسرائیل وحتی مدتی که در ندامتگاه شهربانی همدان بوده اند از تبلیغ دست نکشیدند و زندانیان را به مرام صهیونیستی دعوت می‌کردند. شرکت فعال در شبکه جاسوسی صهیونیستیو خارج کردن ارز فراوان به اسرائیل که اصولا مرام استعماری بهایی بر پایه جاسوسی برای بیگانه تشکیل شده است و این افراد با سابقه محفل بوده اند که سال‌ها برای اربابان خویش تلاش وسیعی داشته اند.

اخفاء اوراق و اسناد محفل و آتش زدن آنها که خود متهمین هم به آن اقرار واعتراف نمودند و این حکایت ازسری بودن آنها دارد و اخفای کتب و اشیای قیمتی و ارسال آنها به محفل ملی و احیانا حیف و میل آنها و تهمت به مردم مبارز مسلمان و ارگان های انقلابی مبنی بر این که اشیاء را مردم به غارت برده اند، ارتباط مستقیم با سرمایه دار فراری و مشهور هژبر یزدانی و نوشتن نامه کتبی برای نامبرده به عنوان خادم شجیع امرالله از طریق محفل که حکایت از سر سپردگی محفل نسبت به آن عنصر خائن دارد، شایعه پراکنی و نشر اکاذیب نسبت به انقلاب شکوهمند اسلامی وسعی در بد نام کردن ارگان های انقلابی با نشر اطلاعیه ها و پخش اعلامیه در سطح کشوربرای ایجاد تفرقه در صفوف متشکل ملت قهرمان ایران و تخطئه روحانیون مبارز که از کتاب لاقد ظهریوم المیعاد و امثال آن منشاء می گیرد و ارسال نامه ها و تلگراف فراوان با امضا های جعلی برای مقامات جمهوری اسلامی و اظهار مظلومیت و این که در نظام جمهوری اسلامی حقوق ما پایمال شده است و اموال ما به غارت رفته و خانه‌های ما به آتش کشیده شده و تعدادی از این تلگرافات به حدی زیاد بوده که مقامات وهر خواننده را تحت تاثیر قرار می دهد و هزینه تلگراف رامحفل پرداخت نموده است در صورتی که چنین چیزی واقعیت نداشته است توطئه و قیام علیه انقلاب اسلامی و دستور ارسال نامه و تلگراف به تمام شهرها و روستاها برای اجتماع در مرکز استان و دستور تحصن در به اصطلاح حظیرة القدس به این عنوان که خانه‌های همه این جمعیت تخریب و آتش زده شده واینها بی خانمان هستند و در محفل اسکان داده شده اند که بدین وسیله احساسات مردم مسلمان را بر علیه انقلاب تحریک و از این طریق انقلاب را لکه دار و ضد انسانی جلوه دهند.

 نامبردگان مصداق کامل آیه کریمه «و تفریقا بین المومنین و ارصاالمن حارب الله و رسوله» آنان که تفرقه بین مومنین و سنگربندی برای دشمنان و محاربین نموده اند می باشند و حکم کفار حربی در قرآن کریم روشن است والسلام.

حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی همدان، ابوالحسن اعلمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]