[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٧نفر در تهران تیرباران شدند

[عکس: ] بدیع الله یزدانی

[عکس: ] شمس الله گوهری

[عکس: ] غلامحسین اعظمی

[عکس: ] علی‌اکبر معینی

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز هفت نفر را مفسد فی‌الارض تشخیص داد و به اعدام محکوم کرد و حکم صادره امروز باجرا درآمد.

روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران ضمن اعلام این خبر اسامی آنان را باین شرح در اختیار خبرنگار ما گذاشت:

١-بدیع الله یزدانی فرزند رضا قلی بجرم غارت میلیونها تومان از بیت‌المال و غصب زمینهای کشاورزی مردم طالقان و

رباط‌کریم و ارتکاب قتل و شرکت در کودتای ٢٨مرداد و کمک باسرائیل.

٢-شمس الله گوهری فرزند نیرالله بجرم همکاری با هژبر یزدانی در غارت بیت‌المال شرکت در قتل جهانبخش کنارسری انهاری.

٣-غلامحسین اعظمی فرزند حیدر بجرم مقابله با انقلابیون مهدی‌شهر  ایجاد رعب و وحشت بین مسلمین با اقدام مسلحانه و تیراندازی مکرر در شبهای محرم ۱۳۵۷و همکاری با هژبر یزدانی و توهین به ائمه اطهار.

۴-علی‌اکبر معینی فرزند غلامحسین بجرم همکاری با هژبر یزدانی و غارت بیت‌المال و غصب اراضی کشاورزان مظلوم و اقدامات علنی علیه دین اسلام دخالت در تبعید روحانیون دخالت در فراری دادن هژبر یزدانی.

۵-عباسعلی ساری فرزند علی بجرم تیراندازی در روز ٢١فروردین ١٣۴۴ و بشهادت رساندن سرباز مجاهد رضا شمس‌آبادی.

۶-علی‌اکبر حاج علیان فرزند علی احمد پاسدار ساواک منحله بجرم شرکت در درگیری جاده نوشهر شهسوار در سال ۱۳۵۲باکارگران وزارت راه و تیر اندازی بسوی آنها، شرکت در کشف خانه‌های مبارزین شرکت در وقایع ١٧شهریور(جمعه سیاه)و

تحویل گرفتن چهار نفر از مجاهدین زندانی ساواک نوشهر که بین راه به آنها تیراندازی کرده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

٧-سید اسماعیل حسینی مأمور کمیته مشترک باصطلاح ضدخرابکاری بجرم بشهادت رساندن یک مبارز و دستگیری مجاهدان و ایجاد اختناق.

 خبرنگار ما اضافه می‌کند حکم صادره ساعت یک و  ۴۵ دقیقه بامداد امروز (سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ١٣۵۹) در محوطه زندان اوین باجرا درآمد و هفت نفر مذکور جلوی جوخه اعدام قرارگرفته و تیرباران شدند.

سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۹-شماره ۱۶۱۳۴

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه] [روزنامه:] اطلاعات

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]