[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

 

تاریخ ۳ شهریورماه ۴۴

شماره ۳۶۳۰۵

پیوست دارد

 

اداره بازنشستگی کل کشور

عین نامه مورخ ۲۷ مرداد ۴۴ آقای عطاء اله مشتعل اسکویی تقدیمی به پیشگاه مبارک ملوکانه مبنی بر تقاضای تسریع در تائید حکم بازنشستگی و پرداخت مطالبات معوقه مشارالیه جهت رسیدگی و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.

مشاور نخست‌وزیری – دکتر عزت اله همایونفر

 

رونوشت جهت اطلاع آقای عطاءالله مشتعل اسکوئی فرستاده میشود.

مشاور نخست‌وزیری – دکتر عزت اله همایونفر

[امضا]

 

[یادداشت دست‌نویسی در بالای صفحه]

۵۸۵۶۹

۶ مهرماه ۴۴ آقای [شهردار]

 

 

[یادداشت دست‌نویسی در پائین نامه]

این نامه جواب ندارد.

[ناخوانا]

۱۵ آبان ۴۴

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]