[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۴۴

جناب آقای وزیر راه

 

با کمال احترام معروض میدارد:

مرقومه ۲۲۵۱ مورخه ۲ مرداد ۱۳۴۴ آن وزارت خانه محترمه واصل گردید. از حسن توجه و عنایت آن وزارت خانه نهایت تشکر حاصل است ولی برای استحضار عالی مراتب ذیل بعرض میرسد:

۱- این بنده تا تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۲ که تقاضای بازنشستگی شخصاً نموده‌ام مشغول خدمت بودم و ماهیانه مرتباً در قبال انجام خدمات محوله حقوق دریافت میکردم و هیچگونه مانعی از هیچ مقامی برای دریافت حقوق اینجانب حتی از اداره بازنشستگی کل کشور و یا کارگزینی راه‌آهن وجود نداشت. از تاریخ مزبور به بعد هم فقط بازنشسته شده‌ام قصوری گناهی مرتکب نشده‌ام و خدای نخواسته بر فرض ارتکاب هم چون در خدمت دولت نیستم و نبوده‌ام ارتباطی به ادارات دولتی ندارد مراجع عمومی رسیدگی مینمایند.

در ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری نوشته است (هر یک از مستخدمین که بر طبق ماده ۴۳ تقاعد خود را تقاضا نمود یا متقاعد شد حق اخذ حقوق تقاعدی از دولت خواهد داشت و ابتداء آن از روزی است که مقرری خدمت داده نمیشود) بنابر این از روز ۲۱ دی ۴۲ بنده حق قانونی خود را از دولت تقاضا دارم و اطمینان دارم که این دو کلمه مختصر کلیه مطالب را در محضر آن وزیر محترم آشکار میسازد استدعای فدوی آن است که دولت این حق قانونی را بدون قانون ضبط نفرمایند. و مخصوصاً آن جناب که مأمور اجرای قوانین و حفظ حقوق کارمندان این وزارت خانه هستند وجداناً و منطقاً از هر نوع ظلم [جلوگیری] فرمایند.

با تقدیم احترامات فائقه

عطاءاله مشتعل اسکوئی

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]