[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه:]

[تاریخ:] یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۵۹ - ۶ شوال ۱۴۰۰

[شماره:] ۳۴۹ سال دوم

صفحه: ۶

 

در سمینار سراسری دادگاهها و دادسراهای انقلاب اجرای کامل حدود شرعی تأکید شد

سمینار سراسری دادگاهها و دادسراهای انقلاب عصر دیروز بکار خود ادامه داد. اعضای این سمینار که از روز چهارشنبه گذشته آغاز بکار کرده‌اند صبح دیروز با حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران ملاقات داشتند و به دنبال آن در جلسه بعدازظهر سمینار گزارش کار چهار گروه از حکام شرع در مورد مسائل مختلف مطرح و مورد بحث قرار گرفت...

... وی افزود اتباع خارجی و داخلی اعم از مسلمان و غیرمسلمان از نظر حقوقی و قضائی در اسلام یکسانند و بنابراین لزومی ندارد یک شخص خارجی که جرمی را مرتکب شده، بجای اجرای حکم عدل اسلامی وی را به وزارت خارجه یا سفارت مربوطه تحویل دهیم یا تشریفات دیگری قائل شویم. در مورد بهایی‌ها نیز نظر گروه ما آنستکه مبلغین بهائیت شناسایی و دستگیر و اموال به دست آمده از راه تبلیغ بهائیت را از ایشان مسترد و خود آنها را محاکمه کنیم و کتاب‌های آن‌ها و وسایل تبلیغی‌شان را از ایشان معدوم شود. این طرز عمل باید در مورد سایر گروه‌های منحرف از فدائی و مجاهد خلق گرفته تا الی‌آخر نیز اجرا شود ولی اعضای ساده آن‌ها مادام که عمل خلاف و یا حرکتی علیه انقلاب و اسلام نکرده‌اند آزاد باشند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]