[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] ١٨ بهمن تا ۶ اسفندماه ۱۳۵۶

[شماره:] ١٨

[صفحه:] ۷۰۴ - ۷۰۲

 

ابلاغات محفل روحانی ملی بهائیان ایران

توجه احبا به وظائف اولیه

محافل مقدّسۀ روحانیّۀ محلّیّه، شیّد اللّه بنیانهم

۱- مقصود از ارسال این پیام، متذکّر داشتن یاران در این ایّام به نصوص تعالیم الهیّه و تمسّک دائم به ذیل اخلاق و شیم بهائی، مخصوصاً صبر و سکون، همراه با هوشیاری و مراقبت تامّ می‌باشد تا خدعه و خصومت معاندین و بعضی رفتارهای تحریک‌آمیز از ناحیۀ افرادی محدود، در خیرخواهی اهل بها نسبت به عموم مردم، مخصوصاً هم‌وطنانشان در کشور مقدّس ایران و روحیۀ خدمت و بشردوستی آنان، خدای ناکرده اثری نامطلوب به‌جا نگذارد.

۲-بر همگان مسلّم است که بهائیان متجاوز از یکصد و سی سال است بر اساس معتقدات خود، کمال خیرخواهی و محبّت بی‌شائبه را نسبت به شاهنشاه معظّم و دولت و ملّت عزیز ایران ابراز داشته و جز خدمت‌گزاری حقیقی صمیمانه و طلب سعادت و نیکبختی برای جامعۀ ایرانی و میهن عزیز خود فکر و مقصدی دیگر نداشته و ندارد.

۳-مع‌الأسف این جامعۀ ستم‌دیده در طیّ این مدّت همواره معرض بی‌لطفی و رفتار تعصّب‌آمیز عدّه‌ای از مخالفین بوده، ولی همیشه دست به دعا برداشته و امیدوار بوده است که با اشاعۀ علم و معرفت و تمسّک به عدل و انصاف، این بی‌مهری را به حسن تفاهم و یگانگی مبدّل نماید.

۴- مخالفین اهل بهاء در چند سال اخیر با در پیش گرفتن روشی خاصّ سعی کرده‌اند به نحو خدعه‌آمیزی در جامعۀ بهائی رخنه کنند و با لطائف‌الحیل به کتب بهائی و مدارک تاریخی و اوراق اداری دست یافته و گاهی بر خلاف اصول انسانی آنها را از منازل دوستان و دفاتر محافل روحانی بربایند و به سرقت برند و گاهی نیز در صورت افرادی که قصد تحرّی حقیقت دارند و [با] قیافه‌های حقّ به جانب به عنوان فرد بهائی، ولی به نفاق وارد جامعه شده و به نحوی در جمع اهل بها رخنه نمایند.

۵-این عدّه هنوز نمی‌دانند و برای آن‌که به کاری مشغول شده باشند، نسبت به این حقیقت تغافل می‌کنند که جامعۀ روحانی بهائی، نه فقط هیچ امری را پنهان و مخفی نگاه نمی‌دارد، بلکه همواره سعی دارد اصول و مبادی اعتقادی و اداری و همۀ شؤون آن، بر مردم بی‌اطّلاع و بی‌خبر مکشوف گردد و نشر نفحات اللّه بدون تظاهر و سر و صدا را وظیفۀ همۀ افراد بهائی می‌داند و این کمال مطلوب است که اطّلاعات لازم را در اختیار کسانی که فی‌الواقع طالب مطالعه و بررسی در تاریخ و معتقدات و وضع پیشرفت آن در جوامع عالم هستند، قرار دهیم.

۶-افراد جامعۀ بهائی از کوچک و بزرگ و زن و مرد که در این مملکت با دیگران زندگی می‌کنند، خویشاوند، همسایه، همکار، دوست و هم‌شهریِ شناخته شدۀ دوستان غیر بهائی خود هستند که اعتقادات و رفتارشان بر کسی پوشیده نیست. با این وصف، معلوم نیست کوششی که این عدّه برای به دست آوردن اطّلاعات آماری و مشخّصات بهائیان می‌کنند، چه اثر و ثمری دارد؟ کدام مرجع رسمی و یا غیر رسمی اطّلاعات لازمه را رسماً از مراجع بهائی مطالبه کرده که از دریافت آن خودداری شده باشد؟

۷-نتیجه آن‌که احبّای الهی ضمن مراقبت و هوشیاری و اطّلاع از دسیسه‌های افراد مغرض که چه بسا مخالفت با امراللّه و تحریک بر ضدّ جامعۀ بهائی را خواسته باشند، وسیلۀ مقاصد دیگری در این کشور مقدّس قرار دهند، کماکان به وظیفۀ بشردوستی خود که خیرخواهی عموم و خدمت‌گزاری حقیقی بدون تظاهر و ریا می‌باشد، عمل کنند و مطمئن باشند همان‌طور که تاریخ مشعشع امراللّه صحنه‌های بلایا و مصائب شدیده را دیده و پشت سر گذاشته است، ماجراهای اخیر نیز به زودی برطرف شده و آن‌چه بایستی برای همیشه پایدار بماند، اوّلاً تمسّک اهل بها به ذیل امراللّه و ثانیاً اخلاق حسنه و حسن رفتار و نشر نفحات‌اللّه به نفوس مستعدّه می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]