[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی

استان کهگیلویه و بویراحمد

 

شماره:

تاریخ:

 

بسمه تعالی

سازمان تعاون روستائی استان کهگیلویه و بویراحمد در بازدیدی که اینجانب باتفاق برادر واعظی زاده حاکم شرع استان از قراء کتا، میمند، [ناخوانا] و غیره داشتیم از طرف بهائیان آن منطقه اظهار شد که کوپن سهمیه قند و شکر و غیره آن‌ها [ناخوانا] دو شرکت تعاونی حاضر به تحویل موضوع کوپن‌ها نیست. چون تمامی افراد با هر طرز فکر مذهبی در جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت میباشند و علیرغم اینکه بهائیت از نظر جمهوری اسلامی ایران یک اعتقاد رسمی و قابل قبول نمیباشد مقتضی است دستور بفرمائید بخاطر رعایت حال کودکان و سالخوردگان انها هم که شده است، کوپن سهمیه قند و شکر و غیره به آنان برای شرکت تعاونی اعتبار داشته و از آنان اخذ و کالای مربوط در اختیار انها قرار گیرد%

 

حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان

محمد کریم واعظی زاده

[امضا]

 

دادیار دادسرای انقلاب اسلامی یاسوج

[امضا روی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]