[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی استان کرمان

بهزیستی شهرستان کرمان

 

بسمه‌تعالی

 

۱۳۵۶۸/۶/۲۴: شماره

۴ آذر ١٣۸۷: تاریخ

 -----: پیوست

 

مدیریت محترم مهد آفرینش

سلام‌علیکم

 

احتراماً: با توجه به گزارش‌ها واصله از سوی والدین، مبنی بر وجود مربی با اعتقادات بهائیت که ارتباط مستقیم با نونهالان مهد می‌باشند، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ترخیص فرد موردنظر اقدام و نتیجه را به این اداره اعلام نمائید./ ا ۴ آذر ١٣۸۷

 

از طرف دکتر خسرو ملک شاهی

سرپرست بهزیستی شهرستان کرمان

[امضا]

[مهرناخوانا]

 

کرمان- [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]