[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم ناخوانا]

شرکت سهامی دارو پخش

 

بسمه تعالی

رونوشت

از دادسرای انقلاب اسلامی تبریز

به مدیریت کل گمرک جلفا

 

طبق مذاکره حضوری رونوشت این نامه به جهت توقیف پول شیر خشک وارد [ناخوانا] توسط عنایت‌الله عزیزی که ظن وابستگی ایشان به فرقه ضاله بهائیت می‌رود به آقای دکتر [ناخوانا] ارسال دارید تا در مورد صحت و ثقم این ظن تحقیق شده و نتیجه قطعی اعلام گردد

 

امضاء نماینده دادستان کل انقلاب در امور ادارات و کارخانجات استان آذربایجان شرقی

آقای رمضانی

 

۴/۶۱/۱۱۸۰

۱۳ تیر ۶۱

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

دفتر مدیریت بازرگانی داخلی

تاریخ ورود ۱۴ تیر ۶۱

شماره ۳۳۷۶

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

 [ناخوانا]

شماره ۳۳۷۶

تاریخ ۱۴ تیر ۶۱

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

خانم حجتی

فتوکپی آن تلفنگرام جهت حسابداری بازرگانی برای جلوگیری از پرداخت ارسال گردد

[امضا] ۱۴ تیر ۶۱

 

[یادداشتهای دستنویس بالای صفحه]

آقای دکتر [معتمدی]

اقدام فرمائید.[امضا]

 

رونوشت تلفنگرام

[امضا]

۱۴ تیر ۶۱

 

گیرنده آقای اشراقی

ساعت ۲۰/ ۱۲ دقیقه

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]