[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۵ مهر ۱۳۵۸

هو الله

شورای محترم اسلامی حسن آباد باقراف دامت توفیقاته

در پاسخ مرقومهٴ مورخ ۲۴ مهر ١٣۵۸ آن شورا و عطف به دستور آقای حسن طباطبائی پیشنماز وقت و دستور قطعی جهاد سازندگی مورخ ١٨ مهر ١٣۵۸ مراتب ذیل باستحضار میرسد:

همانطوریکه اطلاع دارید از دو حمام یاد شده حمام مخروبه سابق فاقد اصول بهداشتی و غیر قابل تعمیر میباشد و تنها امکان تعمیر و مرمت حمام جدید که در قسمت شمالی قریه قرار دارد موجود میباشد. حمام قدیمی فعلاً در ید تصرف متصدی قبلی آن بود که از آن بعنوان منزل و انبار استفاده میکند. علیهذا به جهت همکاری هر چه بیشتر، جامعه بهائی حسن آباد باقراف توافق مینماید که افراد مسلمان حسن آباد حمام جدید را بیاری جهاد سازندگی مورد استفاده قرار دهند و حمام سابق را جهت امکان استفاده آتی آن در اختیار این جامعه قرار دهند.

این توافقنامه در دو نسخه تهیه گردیده که یک نسخه آن نزد منشی این جامعه میباشد، خواهشمند است وصول و نظر آن شورای محترم را ابلاغ نمائید.

 

با نهایت تشکر و امتنان منشی محفل جامعه بهائیان حسن آباد

سید نصراله اشرفی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]