[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۵۳۹

تاریخ ۲۴ فروردین ۶۲

پیوست-----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری سلمانشهر

 

بسمه تعالی

آقای پیمان لسانی

نظر به اینکه مغازه جنابعالی فاقد پروانه کسب میباشد و صدور پروانه کسب برای این شهرداری بعلت نداشتن مجوز شرعی (در رابطه با فرقه بهائیت) مقدور نیست لذا بموجب تبصره بند (٢٨) ماده (۵۵) قانون شهرداریها مغازه شما تعطیل اعلام میگردد. % ف

محمد جعفریان

شهردار ساقیکلایه

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]