[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

احتراماً اینجانبه دکتر شعله میثاقی دهاقانی معروض می‌دارم:

دیروز صبح بتاریخ ۴ مهر ۷۳ عطف به نامه شماره ۱۲۶۷ /۴۵ /۴۰۱ مورخه ۵ شهریور ۷۳ دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان (که در تاریخ ۷ شهریور ۷۳ کان لم یکن گردیده بود) پاسگاه شماره ۵ اصفهان با همکاری دادستانی انقلاب اسلامی اصفهان و نماینده سازمان اموال تملیکی در غیاب اینجانبه و در حالیکه من در تهران بودم و روحم از جریان خبر نداشت بدون اجازه‌ام و حضورم به منزلم ریختند و قفل‌های درها را عوض نموده از ورودم به منزل ممانعت نموده و اثاثیه‌ام را بزور در دو اتاق چپانده منزلم را تصرف عدوانی نمودند و دستور مورخه ۷ شهریور ۷۳ شماره ۶۸ /۷۱۵۱ که طی آن اعلام فرموده بودید پرونده تحت بررسی مجدد می‌باشد و مفاد نیابت ۳۰ تیر ۷۳ کان لم یکن تلقی گردد نادیده گرفته و حتی مفاد این نامه را به پاسگاه ۵ اعلان نکردند. به حریم خانه و کاشانه‌ام که تنها سر پناهی است که دارم تجاوز نمودند و در جوابم اظهار داشتند که تو در خانه بوده‌ای و در را باز نکرده‌ای و دادستان محترم اصفهان دستور داده‌اند در صورت عدم تمکین بزور و در غیاب من وارد خانه شوند در حالیکه اینجانبه اساساً در محل حضور نداشته و در آن هنگام در تهران بسر می‌بردم لذا شدیداً به این عمل غیر انسانی و غیر اسلامی اعتراض دارم و تقاضا دارم دستور فرمائید تا وقتی پرونده اینجانبه تحت بررسی مجدد می‌باشد چنانکه از مفاد نامۀ مورخۀ ۷ شهریور ۷۳ مستفاد میشود.

 

[سند ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]