[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

سازمان منطقه‌ای بهداری استان مازندران

 

تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

به: اداره کل نظارت بر امور داروئی و تجهیزات پزشکی

از: سازمان منطقه‌ای بهداری استان مازندران

موضوع: داروخانه درخشانی قائم‌شهر

سلام‌علیکم

بازگشت به نامه شماره ۲۰۹۷۲/۶۲/۵/ د مورخ ۶ بهمن ۶۳ به پیوست یک برگ فتوکپی نامه شماره ۵۷۷۸ مورخ ۹ بهمن ۶۳ دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان قائم‌شهر در خصوص آقای عبدالمیثاق درخشانی جهت استحضار و اقدام لازم در جهت ادامه فعالیت داروخانه درخشانی قائم‌شهر ایفاد میگردد. ن

دکتر مصطفی کوهی

عضو هیئت عامل و معاون بهداشتی سازمان

[امضا]

رونوشت به:

- شبکه بهداری قائم‌شهر بازگشت به نامه شماره ۱۸۲۷۶/۷/۴ -۹ بهمن ۶۳ جهت اطلاع

امور داروئی سازمان.

 

[مهر با شماره و تاریخ]

۱۹ بهمن ۱۳۶۳

۴۳۲۱۴۱

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

۴۹۸-۴۲

۱۲/۹-۲۱/۶

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]