[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

[سفارت کانادا به انگلیسی و فرانسوی]

 

خانواده عزیز روحانی

وزیر امور خارجه کانادا، عالیجناب لوید اکسوورتی. مصیبت وارده را که باعث تأسف و تأثر عمیق گردیده، خدمت خانواده محترم شما تسلیت عرض می‌نماید، شما یک فرزند، همسر و یک پدر را به صورتی از دست دادید که خشم و ناراحتی مردم کانادا را برانگیخته است. اگر بدلیل اعتقاد وجدانی ایشان نبود. ایشان اکنون در کنار ما می‌بودند ما در برابر این‌چنین ایمان و اعتقاد راسخی سر تعظیم فرود می‌آوریم.

امید چنان است که تسلیت صمیمانه ما، احترام عمیق ما به عزیز از دست رفته شما و همدردی و همراهی ما برای شما که بازماندگان ایشان هستید مورد قبول و عنایت قرار گیرد.

با تقدیم احترامات قلبی

میشل دو سالابری

سفیر کانادا

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]