[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۹ مرداد ۲۵

شماره ۶۷۰۶

پیوست

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

جناب اشرف آقای نخست‌وزیر

مرقومه شماره ۱۳۳۲-۱ مرداد ۲۵ که اشتباهاً بنام فرمانداری خرم‌آباد صادر شده بود توسط فرمانداری نامبرده عز وصول داد موضوع همان است که طی شماره ۶۲۳۷-۱۹ مرداد ۲۵ بعرض رسیده و با اقداماتی که از طرف استانداری دهم و فرمانداری شهرکرد به عمل آمده اختلافات مزبور مرتفع گردیده است

استاندار استان دهم- نادر آراسته

[اسم و امضا]

۱ بایگانی

 

[ناخوانا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

ورود به دفتر نخست‌وزیر

شماره ۱۹۹۹۴

تاریخ ۸ شهریور ۲۵

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]