[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن؛ [ شماره ندارد ]؛ تاریخ: ۶/۳/۲۳؛ رونوشت گزارش تلگرافی اصفهان

 

چند ماه است قریب به صد نفر بهائی به شهرضا آمده، متوقّف شده‌اند. اخیراً بین آنها و اهالی نزاع پیش آمده. چند روز قبل به کسبه دستور داده بودند چیزی به آنها نفروشند، فرماندار محلّ اقدام و جلوگیری کرد. همه‌روزه هم زد و خورد بین آنها و اهالی می‌رود. مراتب را کاملاً به جناب آقای استاندار اطّلاع دادم. از طرف ایشان تلگرافاتی شد، بعداً اگر خبری رسید به عرض می‌رسانم.

حکمت

رونوشت با اصل یکی است، [ مهر: وزارت پست و تلگراف و تلفن، ادارۀ دفتر ]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]