[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم ]

شیر و خورشید

وزارت کشور، [ شمارۀ: ۱۱۴۴؛ تاریخ: ۲۱/۶/۱۳۲۴؛ رونوشت گزارش رییس شهربانی کرمانشاه دربارۀ اتّفاقات کنگاور ]

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش محرمانهٴ شمارۀ ۱۱۴۴ – ۲۱/۶/۳۲۴ ادارۀ شهربانی کرمانشاهان جهت استحضار، پیوست تقدیم و برای آرامش و حفظ انتظامات بخش کنگاور دستور لازم به بخشداری مربوطه صادر گردیده است.

از طرف استاندار استان پنجم، جهان‌شاهی، امضاء

شمارۀ ۱۱۴۴ – ۲۱/۶/۳۲۴

استانداری استان پنجم

برابر گزارش شهربانی کنگاور ساعت ۱۵ روز ۱۲/۶/۳۲۴ قدرت‌الله خضوعی اهل کاشان پیشه حلبی‌ساز، دادخواهی نموده که از دکّان خربزه‌فروشی خواسته خربزه خریداری کند، مقدار کمی برای امتحان از خربزه خورده، محمّدقربان مجیدی بزّاز به نام این‌که علناً روزه خورده، او را با سیلی زده و فحّاشی کرده است. محمّدقربان احضار، دادخواست داده که قدرت‌الله بهائی در خیابان روزه می‌خورد، به او اظهار کرده: چرا تظاهر در روزه‌خوری می‌کنین؟ در نتیجه نسبت به او و تمام گبرها توهین و ناسزا گفته است. پاسبان در معیّت قدرت‌الله برای احضار محمّدقربان رفته، در حینیکه نام‌برده را به شهربانی می‌برده، اهالی بازار و عدّه[ای] اطفال با کف زدن و هیاهو تا درِ شهربانی دنبال آنها افتاده، دمِ درِ شهربانی هم قریب هزار نفر از اهالی اجتماع، بعداً به تحریک جمعی از اهالی، نجف‌علی محمّدی عراقی محدّث ساکن کنگاور و اکبر اسمعیلی و چند نفر دیگر به شهربانی رفته اظهار کرده‌اند: قدرت‌الله بهائی است و در انظار روزه خورده و به مسلمین جسارت و توهین نموده، می‌خواستیم او را بکشیم. در آن موقع عدّه[ای] هم از اهالی که جلو درِ شهربانی اجتماع نموده بودند، می‌خواهند داخل محوّطهٴ شهربانی بشوند، پاس در شهربانی از آنها جلوگیری نموده، در آن وقت ماشاءالله، اکبر [و] رجب‌علی قصد گرفتن تفنگ پاسبان را داشته و با او طرف مشاجره می‌شوند که مأمورین از حرکات آنها جلوگیری، سپس احمد طالاری‌زاده از رفقای قدرت‌الله که می‌خواسته به شهربانی برود، اولیا نام اسمعیلی تیرانداز با چند نفر دیگر او را کتک‌کاری و اظهار می‌دارند این هم بهائی است، او را بکشید. فوراً از طرف مأمورین شهربانی از عملیّات آنها جلوگیری و در رفع غائله اقدام، آرامش برقرار، از طرفین بازجویی و پرونده تنظیم، قضیّه زیر پیگرد است. ضمناً به طوری که شهربانی مزبور گزارش می‌دهد، چندی است که خلیل طلایی و [جواد] رشیدی و قدرت‌الله خضوعی و احمد طالاری‌زاده از تهران و کاشان و اراک به کنگاور رفته، علناً خود را بهائی معرّفی و گویا منظورشان تبلیغات مذهب بهائی است. از طرفی هم چون اهالی کنگاور عموماً مسلمان و متعصّب در مذهب هستند تا کنون هم پیشینه نداشته که بهائی در آن‌جا اقامت داشته باشد، اقامت اشخاص مذکور در کنگاور و تبلیغاتی که می‌نمایند باعث هیجان عمومی شده و با این وضعیّت، بودن نام‌بردگان در آن‌جا موجب خواهد شد که رفته‌رفته تولید بغض[۱] فی‌مابین اهالی و آنها، فرصت به دست اشخاص ماجراجو بدهد و ایجاد فتنه و اختلال نظم گردد. اینک مراتب گزارش، به شهربانی محلّ دستور مراقبت و تعیین هویّت کامل اشخاص تازه ورود صادر گردید.

رییس شهربانی کرمانشاهان، پاسیار ۱ آصفی، امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٣- در نسخهٴ اصل: و نقص.