[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ کلّ شهربانی، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ محرمانه؛ شمارۀ: ۳۴۶/ ۲۷۰۱/-۱؛ تاریخ: ۲۲ خرداد ۲۳

 

وزارت کشور

تعقیب شمارۀ ۱۲۷۶/ ۱۴۳۸ – ۹ اردیبهشت ۱۳۲۳ محترماً به استحضار می‌رساند: به طوری که شهربانی زاهدان به استناد اطّلاع رسیده از شهربانی زابل گزارش می‌دهد، نظر حقیقی مؤسّسین هیأت صاحب‌الزّمانی از تشکیل آن اجرای امور مذهبی و ترویج احکام دینی بوده و قصد دارند اختلافات حاصلهٴ ایّام عاشورا را که بین علماء و روضه‌خوان‌های زابل واقع شده و همچنین اختلافات مذهبی بین مسلمین و عدّه‌ای از بهائی‌ها را که اخیراً به زابل جهت کسب وارد شده‌اند، حلّ و فصل نمایند. ضمناً شهربانی زاهدان علاوه نموده است که چون زابل منطقه‌ای است مرزی، اهالی از کوچک‌ترین اتّکاء و جمعیّت سوء استفاده می‌نمایند؛ تشکیل چنین هیأتی از نظر امنیّت و آرامش به ویژه برای بهائی‌ها در زابل شایسته به نظر نمی‌رسد. چنان‌چه فرمانداری زابل به شهربانی محلّ دستور داده که در این قبیل موارد بایستی از اجتماع و دسته‌بندی‌های مخالف سیاست مرزی جلوگیری گردد. بنابراین متمنّی است مقرّر فرمایند از هر اقدامی که باید به عمل آید نظریه مرقوم دارند تا دستور شایسته داده شود.

کفیل شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۷۹۹۱، تاریخ: ۲۴ خرداد ۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۳:] سیاسی، ۲۴ خرداد ۲۳.

[حاشیهٴ ۴:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۱۷۷، تاریخ: ۲۸ خرداد ۲۳ ].

[حاشیهٴ ۵:] سابقه را بدهید. ۲۸/ ۳.

[حاشیهٴ ۶:] جلوگیری از تأسیس جمعیّت مجوّز قانونی ندارد. باید به گفته فرماندار ....[۱] و سیاسی .....[۲] که بتواند به نحو مقتضی و از روی تدبیر به این نوع تحریکات خاتمه بدهد. ۵/ ۴.

[حاشیهٴ ۷:] بایگانی، ۷/ ۵.

 

[ شمارۀ تنظیم: ۲۹۳۰۰۲۳۹۶ ]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

١- یک کلمه ناخوانا.

٢- دو کلمه ناخوانا.