[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دولت موقت جمهوری اسلامی ایران

نخست‌ وزیری

بسمه تعالی

شماره ۴۱۹۹۶

تاریخ [ناخوانا]

 

آقای آگاه اله تیزفهم منشی محفل روحانی بهائیان ارومیه

پیام محبت آمیزتان مشعر بر پاسخ مثبت بفرمان زعیم عالیقدر حضرت آیت اله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران در امر کمک و معاضدت جهت خانه‌سازی ویژه مستضعفین باستحضار جناب آقای نخست‌وزیر رسید و موجب تشکر و امتنان گردید. مزید توفیقتان را از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارد.

ابراهیم حکیمی

[امضا]

رئیس دفتر نخست‌وزیر

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]