[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳۷/ح

۱۸ اسفند ۵۸

 

"بسمه تعالی"

 

جناب آقای دکترحقیقی

در پاسخ به نامه جنابعالی و آقای دکترصفائی از طرف بهائیان اصفهان راجع به کمکهای انجام شده به سیل زدگان خوزستان مراتب به استحضار حضرت آیت ا[لله] طاهری رسید مقرر فرمودند که کتباً مراتب سپاس و تشکر به اطلاع جنابعالی و آقایان برسد لذا تقاضا میشود مراتب امتنان و سپاس معظم له را دراین امر خیر و انسانی به آقایان اطلاع نمائید، موفق باشید%

 

با تشکردفتر آیت ا[لله] طاهری

[مهر رسمی]

[امضا]

۱۸ اسفند ١٣۵۸

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

قرائت شد

۱۲ فروردین ١٣۵۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]