[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۱ مهر ۸۷

۴۴۹۵/ ۷

شماره پرونده: ۹۴۹- ۳/ ۷- ۸۷

 

آقای قربانی

رئیس محترم شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران

در پاسخ به استعلام شماره ۸۷/ ۲۰۶/ ۴۹۳ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه به شرح ذیل اعلام می‌شود:

۱-مقررات و قوانینی که در مورد ایرانیان شیعه اعمال می‌شود. نسبت به اشخاصی که پیرو فرقه‌های اعتقادی که برابر قوانین کشور دین رسمی محسوب نمی‌شود، اجرا می‌گردد. از این رو در تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و دیگر احوال شخصیه، همان مقررات و قوانین ایرانیان شیعه در خصوص اینگونه اشخاص اعمال می‌شود.

۲- صدور گواهی انحصار وراثت به منزله رسمیت بخشیدن به فرقه‌های اعتقادی موصوف نیست.

۳- با توجه به مراتب بالا، پاسخ این بخش از استعلام منتفی است. / ن

مدیر کل امور حقوقی

و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

غلامرضا شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]