تصاحب حظیرة القدس تهران در زمان انقلاب اسلامی وشعار‌ها مبنی بر گشایش مرکز تبلیغات اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی