تصویری از نمای مصادره شده حظیرةالقدس بهائیان تهران.  نمای در ورودی حظیرةالقدس؛ این بنا هم اکنون به عنوان مرکز آموزش فرهنگی بکار می‌رود.