[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت بهداری و بهزیستی

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان مازندران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ -----

پیوست -----

بسمه تعالی

۵۴۲۸

٢ اسفند ١٣٥٩

 

آقای اسفندیار فروزنده - جمع آورنده

با توجه بدستورالعمل شماره ۷۵۶۰ [تاریخ:] ١٠ دی ۱۳۵۹ وزارت بهداری که فتوکپی آن پیوست است بدینوسیله بشما اخطار میگردد چنانچه ظرف ۴۸ ساعت از فرقه ضاله بهائیت انصراف حاصل نموده‌اید کتباً اعلام در غیر اینصورت از تاریخ ١ بهمن ۱۳۵۹ به خدمت شما خاتمه داده میشود.

دکتر سید جلال اوصیاء

مدیریت ریشه‌کنی مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر استان مازندران

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]