[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت امور خارجه

ادارۀ دفتر محرمانه

 

به تاریخ: ۱۶ خرداد  ۱۳۲۳

شمارۀ: ۱۰۰۵

پیوست: دارد

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش سفارت شاهنشاهی در بغداد متضمّن ترجمهٴ روزنامه‌های عراق راجع به جشن صدمین سال ظهور بهائی برای استحضار خاطر مبارک، به پیوست تقدیم می‌گردد.

معاون کلّ وزارت امور خارجه، محمّدعلی همایون‌جاه، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] به وزارت کشور نوشته شود. ۱۹ خرداد  .

[دستنوشته ۲:] شمارۀ: ۵۴۸ – ۲۷ خرداد  ۱۳۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]