[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

سازمان اموال مصادره شده

 

شماره: ۲۰۹۵

تاریخ: ٣ مرداد ١٣۵۸

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

 

از: شرکت نونهالان مصادره شده

به: آژانس مسافرتی سمندری

 

عطف به نامه شماره ۸۵ تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۵۸ آن مؤسسه محترم اعلام می‌دارد که مانده حساب جاری شماره ۵۴۵۷ آن مؤسسه نزد این شرکت در پایان سال ۱۳۵۷ بنا به دفاتر موجود شرکت مبلغ ۱۳٬۵۷۹٬۷۸۴ ریال می‌باشد.

این نامه فقط جهت تنظیم اظهار نامه و تراز نامه آژانس سمندری تهیه شده است و هیچگونه ارزش دیگری ندارد.

 

سرپرست شرکت نونهالان مصادره شده

کشاورز

[امضا روی مهر رسمی]

شرکت نونهالان مصادر شده

 

آدرس موقت – [آدرس]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]