طرازالله خزین

متولد ۱۳۰۵ در کاشان

در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ در همدان تیرباران شد

 

طرازالله  خزین در یک خانوادۀ بهائی به دنیا آمد. در حوالی سال ١٣٢٩ برای ترویج آئین بهائی به همدان مهاجرت کرد. در آنجا ۲۵ سال عضو محفل روحانی محلی[۱] همدان بود و در این مدت چندین بار زندانی شده بود.

آخرین بازداشت او در روز ۲۱ مرداد ۱۳۵۹ به همراه دیگر اعضاء محفل روحانی همدان بود. بعد از چند ماه حبس، در روز ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ همراه با شش عضو دیگر محفل، محمدباقر (سهیل) حبیبی، حسین خاندل، حسین مطلق، فیروز نعیمی و ناصر وفائی تیرباران شدند. آثار شکنجه بر روی بدنش به وضوح آشکار بود. اجسادشان با حضور اعضای خانواده و با آداب بهائی در گورستان بهائیان همدان به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.