[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

نام: طراز الله نام خانوادگی: حکیمان نام پدر: صادق مرجع بازداشت کننده: شعبه ۴۲ دادسرای شماره قرار: حکم ۶۲/ م / ۳۴۷۲۹- ۳۲۳۸ - مورخه ۱۱ مرداد ۶۳ اتهام: باتهام عضویت در فرقه بهائیت و تبلیغ به نفع آن

ریاست محترم اجرای احکام دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

با کمال احترام اینجانب طرازاله حکیمان فرزند صادق که طبق حکم شماره ۶۲/ م / ۳۴۷۲۹- ۳۲۳۸ مورخه ۱۱ مرداد ۱۳۶۳ از شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز محکوم به سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت میباشم و چون فعلاً در زندان شهربانی زاهدان محبوس هستم مستدعی اسبت برای تسهیل و تسریع در اقدامات راجع به بعضی اموراتم چنانچه صلاح میدانند نیابت قضائی لازمه را به دادستانی انقلاب اسلامی زاهدان مرحمت فرمایند تا از مزایای قانونی آن برخوردار گردم.

با تقدیم احترام طراز الله حکیمان

[امضا]

۲۳ فروردین ۱۳۶۵

از زندان شهربانی زاهدان بند سه اطاق شش

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

بسمه تعالی

محترماً عین تقاضای زندانی بنظر دادیار محترم ناظر زندان میرسد.%

[امضا] سروان [ناخوانا]

۲۳ فروردین ۶۵

بسمه تعالی

عین تقاضای نامبرده جهت هرگونه اوامر مقتضی به دادسرای انقلاب مرکز ارسال می‌گردد.

دادیار [ناظر] زندان

[امضا] ساقی ۲۳ فروردین ۶۵

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]