[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آهنگی با صدای بيان تيموری نوجوان ۱۲ ساله بهایی به دلیل حکم نه سال زندان مادرش]

 

چرا نمی‌فهمی؟

ما همه دیگه بی‌حسیم، خسته‌ایم،

ولی دست که نمی‌کشیم

ناراحتیم، ولی نشون که نمی دیم

سخته، ولی ما خوب می تونیم

یه یونس تنها، یه فرید تنها، یه نیکان و نریمان ناراحت و تنها

سخته، ولی ما خوب می دونیم،

تا آخرش با بهاءالله ما می مونیم.

چپ راست بالا پایین، هی هی هی هی، با همدیگه می خونیم

یه روزبۀ تنها، یه نگار تنها، یه پگاه و آوای ناراحت تنها

یه الحان تنها، یه بیان تنها، یه همراز و تسلیم ناراحت و تنها

یه شیمای تنها، یه شکوه تنها

چه کاری کردن؟ بد که نکردن چه کاری که کردن؟

سخته، ولی ما همه می دونیم

تا آخرش با بهاءالله ما می مونیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]