[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ دفتر وزارتی؛ شمارۀ: ۹۵۶؛ تاریخ: ۱/۶/۱۳۲۳؛ پیوست دارد؛ فوری و مستقیم

 

جناب آقای ساعد، نخست وزیر

در تعقیب مذاکرات شفاهی، متن دستوری را که رمزاً در تاریخ ۲۳ مرداد ماه به عموم استانداران و فرماندارن مخابره گردیده است تا به جدّیّت کامل در قطع ریشهٴ اغتشاش و فساد اقدام کنند و آن‌چه را هم که برای این منظور از مرکز انتظار داشته باشند، اطّلاع دهند؛ به ضمیمه تقدیم می‌گردد. ضمناً از وزارت جنگ و دادگستری نیز تقاضا شده است که برای انجام این مقصود دستور دهند مأمورین آن وزارت‌خانه در ولایات نیز هرگونه مساعدت لازم را به عمل آورند. مستدعی است در صورتی که مصلحت بدانند، در این خصوص از طرف خود جناب‌عالی نیز تأکیدی به وزارت جنگ و دادگستری بشود.

وزیر کشور، [ امضاء: عبدالحسین هژیر ]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت جنگ و دادگستری، در زمینهٴ دستور وزارت کشور شرح[۱] مؤکّدی نوشته شود. ۱۲/۶.

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، مربوط به همان بخش‌نامهٴ بهائیان است. تعقیب آن، به وزارتین دادگستری و جنگ شرح لازم مرقوم فرمایید. [امضاء]، ۱۵/۶/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ: ۱۲۱۶، [ تاریخ ] ۲۰/۶/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: شرحی.