[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دفتر وزیر

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

دفتر وزیر

 

شماره ۱۳۵۱۹۰

تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۰

پیوست دارد

 

باسمه تعالی

 

جناب آقای طالب پور

مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه وارده به شماره ۱۳۳۰۲۴ مورخ ۴ مهر ۱۳۹۰ آقای پیام ولی به همراه ضمایم آن در خصوص «درخواست رسیدگی به موضوع تقاضای ایشان مبنی بر تسریع درروند تمدید پروانه کسب جهت جابجایی مکان واحد صنفی از سوی اتحادیه مربوطه و فک پلمپ از آن در حیات عالی نظارت» برای استحضار ایجاد می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید پس از رسیدگی، از نتیجه متقاضی و این دفتر را مطلع نمایند. / والسلام

 

ابراهیم حکیمی

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی

[امضا]

 

رونوشت:

-جناب آقای پیام ولی جهت آگاهی و پیگیری.

به نشانی: [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]