[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ]

 ۱۴/۳/۱۳۲۳

 

قربان وجود محترمت گردم

با تقدیم عرض تشکّرات قلبیّه نسبت به مراحم و الطاف مبذولهٴ آن حضرت که همواره شامل حال مظلومان و نوع‌پرستان و ایران‌خواهان است، خاطر مبارک را تصدیع می‌دهد و از این مزاحمت خود که همیشه اسباب دردسر آن وجود محترم را فراهم می‌دارد، نهایت معذرت و پوزش می‌خواهد و انتظار عفو و بخشش را دارد.

باری، به طوری‌که خاطر مبارک آن حضرت مستحضر و مسبوق است، در این اواخر در شهرضا اشرار و مفسدین بنای فتنه و آشوب را نسبت به بهائیان مظلوم گذاشتند و بیم آن می‌رود که اگر از طرف حکومت اقدام مؤثّر سریعی به عمل نیاید، بر تجرّی اشرار افزوده، باعث قتل و غارت جمعی از مردمان بی‌گناه کشور شده، منتهی به بدنامی جامعهٴ ایران در انظار خارجیان گردد. اگر چه در چند روز قبل آقای وزیر کشور را ملاقات و از این مقوله مذاکرات مفصّل به میان آمد و برای جلوگیری از هر پیش‌آمد سوء وعده‌های مساعد دادند و شاید تا کنون دستورهای کتبی و تلگرافی نیز در جلوگیری از این‌گونه وقایع به استانداران و فرمانداران صادر فرمودند، ولی متأسّفانه معلوم نیست چرا این وقایع تا کنون خاموش نشده، بر عکس رو به ازدیاد می‌رود. در هر حال نظر به علاقهٴ زیاد و ارادت کاملی که نسبت به آن حضرت داشته و دارد، انتظار بذل توجّه بیشتری را در این موقع بخصوص دارم که نسبت به بهائیان ایران که گناهی جز ایران‌پرستی و نوع‌دوستی ندارند، به نام حقّ و قانون آنها را در ظلّ عدالت حفظ و حراست فرمایند و دستور مؤکّدی صادر فرمایند که مأمورین حکومت متجاوزین و متعرّضین را از هر طبقه که باشند، مطابق قوانین کشور و اصول دادگستری به مجازات رسانند، به طوری‌که این‌گونه اعمال و افعال از احدی سر نزند و افراد ایران را که در مقابل قانون و حکومت متساوی‌الحقوقند، مصون و محفوظ دارند. راستی اگر این‌گونه امور در موقع زمامداری آن حضرت که یگانه مرد صالح و ایران‌پرست دادگستر می‌باشید و یقین دارم که منتهی آمال آن حضرت حفظ حقوق و آزادی افراد ایران است، حلّ و تصفیه نشود، پس دیگر به چه امید در این ملک توان زیست؟ در خاتمه تمنّا دارد اوّلاً هر چه زودتر در جلوگیری از این وقایع خانمان‌سوز و موهن به جامعهٴ ایران اقدام مؤثّر و سریعی مبذول فرمایند که بیش از این حقوق حقّهٴ جمعی از ایرانیان خیرخواه که گویا جرمشان فقط داشتن دیانت بهائی است، از میان نرود و جان و مالشان پایمال هویٰ و هوس مشتی مفسد و شرور واقع نشود و در ثانی وقتی را معیّن فرمایید که عرایض دیگر خود را که مهمّ و فوری است، به عرض آن وجود محترم برسانم زیرا که قریب یک ماه است از فیض ملاقات آن حضرت محروم شدم و موفّق به حصول آن نگشتم. زیاده عرضی ندارم و موفّقیّت آن حضرت را در اصلاح امور و آزادی حقوق جمهور از صمیم قلب خواهانم.[۱] 

مخلص واقعی و ارادتمند حقیقی

عطاءالله دوستدار، [امضاء]، ۱۴/۳/۲۳

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

 

به عرض برسد.

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

آقای تهرانچی.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- به احتمال زیاد مخاطب این نامه نخست وزیر (محمّد ساعد) است.