[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳

 

سازمان بازرسی کل کشور

جناب آقای مروی

محترماً به عرض می‌رساند این جانبه شمسی خادم ۸۷ ساله ساکن [آدرس] که به‌اتفاق دو دخترم زندگی می‌کردم در تاریخ ۲ مرداد ۶۲ دختر ارشدم را بنام ملوک خادم و در تاریخ ۳۱ مرداد ۶۲ دختر دومم را بنام توران خادم به زندان بردند که ملوک خادم در زندان رجائی شهر و توران خادم در زندان اوین زندانی می‌باشند ملوک خادم تاکنون ممنوع‌الملاقات بوده ولی توران خادم را سه مرتبه اجازه ملاقات دادند تا اینکه نهم فروردین نوبت ملاقات چهارمین مرتبه‌اش بود اجازه ملاقات ندادند و اظهار داشته در آسایشگاه است و ممنوع‌الملاقات.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]