[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۶۷

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم دفتر هیئت عفو امام- حضور قائم مقام رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری

موضوع – زندانی ملوک خادم فرزند موسی اوین دفتر ۲۱۶ سالن ۳ اطاق ۱۰۷

 

محترماً به عرض می‌رساند کمینه شمسی خادم مادر پیر ۹۲ ساله ملوک خادم ۷۰ ساله که یگانه پرستار نگهداری من بوده از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۲ به علّت بهائی بودن زندانی می‌باشد و طبق پرونده محکومیتش مدّت ده سال تعیین شده بفرموده حضرت امام خمینی دستور عفو زندانی‌ها را اعلام فرموده بودند با رسیدگی پرونده به مدّت ۵ سال عفو شدند و مدّت ۵ سال بقیه هم در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۷ تمام شده اینک از حضور محترم قائم‌مقام رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری تمنّای عاجزانه دارم امر و مقرر فرمایند با آزادیش این مادر پیر ناتوان در آخرین دقایق زندگی چشمم به دیدارش روشن شده و با دعاگوئی از ارواح پاک مؤمنین و مقدسیّن دوام و بقاء حضرتت و متصدیان امور را خواستار باشیم.

کمینه ناتوان – شمسی خادم

 

نشانی – [آدرس]

 

نشانی – قم جاده قدیم اصفهان مدرسه عالی و قضائی رئیس دفتر هیئت عفو امام

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]