[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان سنجش آموزش کشور

تقاضای بررسی مجدد نتایج آزمونها (نوع و سال آزمون [ناخوانا])

۱- نام خانوادگی: ندافیان قمصری

۲- نام: سارا

۳- جنس: زن

۴- شماره شناسنامه: [حذف شده]

۵- سال تولد: [حذف شده]

۶- شماره پرونده: ۴۷۰۷۵۱۳

۷- شماره داوطلبی: ۲۶۴۷۳۴۸

۸- گروه (رشته) آزمایشی: ریاضی فنی

الف - این قسمت منحصراً مربوط به داوطلبانی است که در هیچ یک از کد رشته‌های انتخابی پذیرفته نشده‌اند یا به عدم قبولی در رشته‌های بالاتر معترض هستند.

۱- عدم قبولی در رشته‌های انتخابی ----- 

۲- عدم قبولی در رشته‌های بالاتر -----

توضیحات:

احتراماً در موعد مقرر به دانشگاه مربوطه برای ثبت نام مراجعه کردم و پس از طی مراحل ثبت نام و پر کردن فرم‌های مربوطه پس از بررسی فرم عقیده اینجانب به بنده فرمودند ثبت نام شما منتفی است برای پیگیری موضوع با مسئول حراست آقای همتی صحبت کردم ایشان گفتند من شفاها دستور دارم شما را ثبت نام نکنم و برای ثبت نام شما ابلاغ کتبی باید داشته باشم پرسیدم به کجا باید مراجعه کنم فرمودند اینجا کسی به شما جواب نمی‌دهد. بعد برای پیگیری موضوع به ملاقات ریاست دانشگاه رفتم و پس از ۲۲ روز پیگیری مقام ریاست فرمودند که من در دانشگاه شیراز شما را ثبت نام نمی‌کنم عرض کردم دانشگاههای دیگر ثبت نام کرده‌اند فرمودند من اینجا مستقل عمل می‌کنم و پس از اصرار اینجانب مبنی بر پاسخ مکتوب ایشان به بنده فرمودند پاسخ کتبی هم به شما نمی‌دهم و شما هر کجا که می‌خواهید برای پیگیری بروید پس از آن با معاونت آموزشی دانشگاه موضوع را در میان گذاشتم

آدرس پستی (درج آدرس پشت پاکت پیوست)

استان: [حذف شده]

شهر: [حذف شده]

[آدرس] [حذف شده]

نام و نام خانوادگی: فرامرز ندافیان قمصری

تلفن تماس: [حذف شده]

توجه: این قسمت توسط سازمان تکمیل می‌شود.

محل امضاء داوطلب -----

نتیجه بررسی انجام شده: -----

نام و نام خانوادگی مسئول رسیدگی: -----

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

[مهر] محل ثبت شماره و تاریخ

٧۱۰۸۵

۲۷ آبان ۱۳۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]