[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

محترماً معروض می‌دارد در تاریخ دوازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری پنج نفر زن و فرزندان این‌جانبان ۱- وحیده زمانی فراهانی ۲ - اقدس (ندا) گلستانی ۳ – مهوش زمانی فراهانی ۴ – پیمان قیامی ۵ - مینو زمانی فراهانی در موقع مسافرت در بین راه در محل پاسگاه پلیس‌راه زنجان توسط چند نفر از برادران پاسدار توقیف و بطهران منتقل و طبق اطلاع حاصله آن‌ها را به زندان اوین برده و اکنون مدت ده روز است که در زندان رجائی شهر (گوهردشت سابق) محبوس می‌باشند با عطف توجه به اینکه تعدادی از آنان جنگ‌زده آواره و بی‌خانمان می‌باشند و احتیاج به دلجوئی و سرپرستی دارند و خانواده‌ها و بستگانشان در حال اضطراب و نگرانی بسر می‌برند از آن جناب مستدعی است مقرر فرمایند به وضع نامبردگان رسیدگی شود تا بی‌تقصیری آن‌ها معلوم و آزاد گردند مسلماً اقدامات خیر‌خواهانه جنابعالی در مورد است خلاص این بی‌گناهان موجب خوشنودی و رضایت حق‌تعالی بوده و سعادت دنیوی و اخروی را برای شما و خانواده‌های محترمتان در بر خواهد داشت %

با تقدیم احترام

خانواده‌های عباس زمانی

هوشنگ گلستانی [امضا] ٢٢ اردیبهشت ۶۳

علی قیامی [امضا]

 

متن این نامه به آیت‌الله منتظری- رئیس‌جمهور- نخست‌وزیر- ژاندارمری- دادستان کل کشور با پست سفارشی فرستاده شد. ٢٢ اردیبهشت ۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]